ALLERGIE en JEUK

Allergie en jeuk behoren tot de moeilijkste te behandelen aandoeningen bij huisdieren. Vaak liggen complexe oorzaken te grondslag. Het is met succes te behandelen, echter het is een lange weg. U moet zich realiseren dat uw huisdier een gevoelig immuunsysteem heeft en dat de behandeling zorgvuldig aangehouden dient te worden.

De procedure is als volgt:


Indicaties:

droge eczeem (rozige droge huid met korsten en eventueel met jeuk), natte eczeem (rozige huid, bedekt met kleine blaasjes eventueel met ernstige jeuk), netelroos (roze tot rode, gewelfde en duidelijk afgelijnde vlekjes, meestal met ernstige jeuk), verkoudheidsverschijnselen.

NB. Bij nieraandoeningen geen reinigingskuur geven.

ACHTERGROND INFORMATIE


Hoe ontstaat een allergie?
Allergie is een ongewenste reactie van het afweerapparaat op lichaamsvreemde stoffen. Bij het eerste contact met deze stoffen reageert het immuunsysteem door antistoffen en afweercellen aan te maken. Bij een volgend contact met dezelfde stof bepaalt het lichaam of en hoe het moet reageren. Bij 5 tot 10% van de honden of katten ontstaat een ernstige allergische reactie, in plaats van geen of een geringe reactie. Bij dit herhaalde contact met het zogenaamde allergeen reageert het afweerapparaat met de productie van stoffen, die leiden tot een ontstekingsreactie van de huid en het optreden van jeuk, oogontsteking, hoesten en niezen.

Het is goed mogelijk dat uw huisdier jaren achtereen met een bepaalde stof in contact is geweest, voordat deze een overgevoeligheidsreactie ontwikkelt. Anderzijds kan een contact van enkele weken al voldoende zijn om de overgevoeligheidsreactie te laten ontstaan. Is uw huisdier eenmaal allergisch, dan zijn slechts kleine hoeveelheden van het allergeen (de stof) nodig om een allergische reactie te laten optreden. Een allergie verdwijnt niet uit zichzelf.

Welke allergieŽn komen voor?
De meest voorkomende allergieŽn zijn:


Bij huisdier kunnen ook meerdere allergieŽn naast elkaar voorkomen, bijvoorbeeld een vlooienallergie in combinatie met een voedselallergie of atopie.

VOEDSELALLERGIE
Hoe ontstaat een voedselallergie?
Een voedselallergie wordt veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie voor bepaalde bestanddelen in het voer. In het algemeen is het allergeen een eiwit. We spreken van een voedselovergevoeligheid, omdat zowel een voedselallergie als een voedselintolerantie (waarbij dus geen immunologische reactie aanwezig is) hetzelfde klinische beeld kan geven. Deze twee reacties zijn op basis van de symptomen niet van elkaar te onderscheiden.
Alle voederbestanddelen kunnen een overgevoeligheidsreactie veroorzaken, bijvoorbeeld melk, melkproducten, rundvlees, kip, kippeneieren, maÔs, soja, paardenvlees etc.

Wanneer komt het voor?
Het is geen geslacht- of rasgebonden aandoening. In principe kan een voedselallergie op alle leeftijden voorkomen, maar ze lijkt vaker voor te komen bij jonge dieren. Omdat verschillende merken voeders vaak zijn opgebouwd uit dezelfde basiscomponenten en eiwitbronnen, kan een allergie voorkomen bij dieren die steeds verschillende voeders krijgen. Daarentegen kan het ook voorkomen dat een kat jeuk krijgt, terwijl het dier al jaren hetzelfde voer krijgt.

Wat is het klinisch beeld?
Een voedselallergie gaat gepaard met een niet seizoengebonden jeuk. Het beeld kan fluctueren en de huidveranderingen kunnen van huisdier tot huisdier wisselen. Ze kan gepaard gaan met een miliaire dermatitis en veel lijken op een vlooienallergie. Het is ook mogelijk dat uw huisdier een eosinofiel granuloom ontwikkelt of alleen maar kale plekken door het vele likken. De verschillende beelden kunnen ook naast elkaar voorkomen bij uw huisdier. In een groot deel van de gevallen is de jeuk gelokaliseerd aan de kop, oorschelpen en nek. Ook wordt wel jeuk over het hele lichaam gezien. In een klein deel van de gevallen kunnen huidproblemen samen gaan met maagdarmklachten.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Een voedselallergie kan klinisch lijken op een vlooienallergie of een atopie. De diagnose kan alleen worden gesteld met behulp van een eliminatiedieet. Dit dieet moet zelf worden bereid en bestaat uit een vleessoort die uw huisdier nooit eerder heeft gekregen (en er dus nog niet een allergie tegen kan hebben opgebouwd) en gekookte rijst of macaroni als koolhydraatbron. Het dieet moet minstens 6 weken worden verstrekt. Er mogen geen andere voedselbestanddelen worden gegeven, dus geen melk, snoepjes, worst en andere tussendoortjes. Om te voorkomen dat uw huisdier buiten op straat iets opeet, moet uw huisdier in de testperiode binnen worden gehouden of alleen onder begeleiding worden uitgelaten. Voor het aantonen van een voedselallergie is een commercieel hypoallergeen dieet niet betrouwbaar. Deze diŽten bevatten te veel voedselbestanddelen, waardoor een negatief testresultaat nog geen voedselallergie uitsluit.

Wat is de therapie?
De therapie bestaat uit het vermijden van de oorspronkelijke voeding. Deze moet worden vervangen door een commercieel hypoallergeen voer. Om er achter te komen welk voer geschikt is voor de patiŽnt, kan, nadat de diagnose met het zelfbereide eliminatiedieet is gesteld, een testperiode met verschillende hypoallergene voeders worden ingevoerd. Een symptomatische behandeling van de jeuk met corticosteroÔden heeft bij een voedselovergevoeligheid vaak geen effect.

VLOOIENALLERGIE
Hoe ontstaat een vlooienallergie?
De vlooienallergie kan ontstaan nadat uw huisdier herhaaldelijk is blootgesteld aan vlooienbeten. Vlooienallergische huisdieren zijn overgevoelig voor het speeksel van de vlo. Heeft een vlo gebeten, dan ontwikkelt uw huisdier een immunologische reactie. Deze immunologische reactie is verantwoordelijk voor het vrijkomen van bepaalde stoffen. Deze stoffen veroorzaken een ontstekingsreactie in de huid die gepaard kan gaan met jeuk. Is uw huisdier eenmaal gevoelig, dan is ťťn beet per week voldoende om de allergische reactie in stand te houden.

Op welke leeftijd komt het voor?
In principe kan een vlooienallergie op iedere leeftijd ontstaan, maar huisdieren zijn zelden jonger dan 6 maanden. Het is geen geslacht- of rasgebonden aandoening.

Wat is het klinisch beeld?
Een vrij heftige jeuk - met name op de rug - is het eerste verschijnsel. De jeuk is eventueel seizoensgebonden, met een piek in de zomer en nazomer. Meestal bestaat de jeuk het hele jaar door. Een vlooienallergie gaat vaak gepaard met kale plekken en kleine korsten (een miliaire dermatitis). De plekken zijn met name gelokaliseerd op het achterste deel van de rug, de binnenzijde van de dijen, de buik, de flanken en de nek.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Een miliaire dermatitis kan ook worden gezien bij een voedselallergie, atopie of een mijteninfectie. Daarom is het belangrijk dat de diagnose wordt gesteld. Belangrijk is het verloop van de huidaandoening (eventueel seizoen van optreden), aanwezigheid van huidproblemen en jeuk bij de eigenaren en andere huisdieren en het effect van een goede vlooienbestrijding. Het effect van een grondige vlooienbestrijding is diagnosebevestigend.

Wat is de behandeling?
Naast eventuele symptomatische behandeling van uw huisdier, bestaat de therapie uit een uitgebreide vlooienbestrijding, gericht op de verschillende stadia van de vlooiencyclus. Belangrijk is dat de uitgebreide vlooienbestrijding het hele jaar door wordt uitgevoerd.

ATOPIE
Hoe ontstaat een atopie?
Een atopie is een overgevoeligheidsreactie voor bepaalde allergenen uit de omgeving. Deze allergenen kunnen worden ingeademd of via het maagdarmkanaal of de huid het lichaam binnenkomen. Door de overgevoeligheidsreactie komen stoffen in het lichaam vrij die huidproblemen of in sommige gevallen problemen van de luchtwegen kunnen geven.
Stoffen die vaak een allergie veroorzaken, zijn: gras- en boompollen, plotselinge kou, kunstmest, huishoudproducten, huisstofmijten, antibiotica, bloemen en planten of huidschilfers van dieren of mensen.

Wanneer komt het voor?
Het is geen geslacht- of rasgebonden aandoening. De eerste verschijnselen lijken vooral op jonge leeftijd voor te komen. Bij de mens en hond is een duidelijk genetische component aanwezig, bij de kat is hierover nog te weinig bekend.

Wat is het klinisch beeld?
Bij de hond is er vaak sprake van een irritatie van de huid rond de ogen, rond de bek en van de onderpoten, wat zich uit in veel bijten aan de tenen. In sommige gevallen vertoont het dier echter een algemene huidontsteking, met een donkere verkleuring en verdikking van de huid in de oksels, de liezen en het halsgebied. Ooguitvloeiing en niesbuien behoren ook tot de symptomen. Bij de kat overheerst meestal het beeld van een irritatie van de hele lichaamshuid, maar soms is de kaalheid of de jeuk beperkt tot het kopgebied. De jeuk kan wel of niet seizoengebonden zijn, afhankelijk van het allergeen. De jeuk hoeft niet altijd goed zichtbaar te zijn voor de eigenaar, met name als er sprake is van kale plekken zonder dat de huid is aangetast. Indirecte tekenen van likken zijn: braken van haarballen, haren in de ontlasting van de uw huisdieren, haren tussen de tanden of haarplukjes in de mand van uw huisdier. De huidafwijkingen kunnen verschillen. De vier meest voorkomende reactiepatronen zijn:


Een combinatie van de bovenstaande reactiepatronen is mogelijk.
Oogontsteking, hoesten en niezen kan wel of niet in combinatie met huidproblemen worden gezien.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Een atopie kan klinisch lijken op een vlooienallergie, een voedselallergie, een mijteninfectie of likken als gevolg van stress. De diagnose is te stellen door uitsluiting van andere aandoeningen in combinatie met het aspect van de huidveranderingen en het ziekteverloop.
De betrouwbaarheid van een huidtest is niet 100%. Bloedtesten op basis van antigeenspecifieke antilichaamdetectie zijn nog niet volledig geŽvalueerd, om als betrouwbaar te beschouwen.

Wat is de behandeling?
Specifiek voor allergie op basis van atopie is de Chinese kruidenformule Xanthium in combinatie met Enzymen complex ontwikkeld.

De behandeling bestaat uit twee aspecten:
- behandeling van het verstoorde auto-immuunsysteem, met Enzymen complex
- behandeling van de allergie, met Xanthium

Auto-immuunsysteem
Essentieel voor het functioneren van het immuunsysteem is dat het onderscheid kan maken tussen wat 'eigen' is en wat 'vreemd'. Het immuunsysteem moet op alle indringers reageren (vreemd), maar juist niet op moleculen van het lichaam zelf (eigen). Bij auto-immuunziekten spelen genetische, hormonale en omgevingsfactoren (waaronder ziekteverwekkers als virussen en bacteriŽn). Op het moment dat een allergische reactie optreedt in het lichaam, is het auto-immuunsysteem ook verstoord. Het is dienovereenkomstig onvoldoende alleen de allergie te behandelen. Het hieronder liggende auto-immuunsysteem dient ook behandeld te worden. Het enzymen complex doet wat het lichaam zelf niet meer kan, natuurlijke weerstand opbouwen, en het lichaam krijgt hierdoor weer het vermogen, zich te verzetten tegen de vreemde indringers.
De eigenschappen van het enzymen complex zijn:
- infectiewerend
- anti allergicum
- histaminewerend
- herstellen auto-immmuunziekte
- ontstekingsremmend, acuut en chronisch
- (voedselallergie) en intolerantie
- huiduitslag
- auto-immuunziekten zoals ReumatoÔde artritis, Psoriasis

Allergie
Allergie is het gevolg van een verstoring van het auto-immuunsysteem. Het kan in zeer veel verschijningsvormen voorkomen. Meestal zijn het huidaandoeningen met al dan niet jeuk. De kruidenformule Xanthium bevat Chinese kruiden die een zeer groot spectrum aan allergie behandelt. Door toepassing van Xantium neemt de allergische reactie af, echter het dient in combinatie met het Enzymen complex toegepast te worden, om ook het auto-immuunsysteem te herstellen. Xanthium neemt als het ware de functie van Prednison en antibiotica over. Het heeft echter niet de nadelige bijwerkingen van Prednison en antibiotica, zoals het verminderen van de natuurlijke weerstand. Het auto-immuunsysteem wordt hierdoor vervolgens weer meer aangetast. In de praktijk ziet men ook dat, nadat de Prednison en/of antibiotica is uitgewerkt, de allergie (soms sterker) weer terugkomt. De Xanthium gaat de allergische reacties tegen zoals hooikoorts en huidaandoening. Het is dienovereenkomstig zeer zinvol de behandeling te beginnen met beide middelen tegelijker tijd.

miliaire dermatitis
Bij de hond en de kat ontstaat dan met name jeuk op het kruis en de rest van het achterlichaam, met als gevolg een ontstoken huid en veel kleine korstjes in dit gebied. Bij de kat ziet men soms over het hele lichaam, dus ook in het kop-en halsgebied, deze kleine korstjes. Dit wordt "miliaire dermatitis" genoemd.

eosinofiel granuloom
Het eosinofiel granuloom komt meestal voor in een typische langwerpige vorm (een streng met knobbeltjes-op-een-rij). De knieholte is een voorkeurplaats voor zo'n streepvormig granuloom; maar granulomen kunnen ook elders op het lichaam voorkomen. Als ronde plekken kunnen ze voorkomen bijvoorbeeld op de voetzolen, lipranden, mondholte en kin. De plekken zijn goed begrensde, verhoogde plekken met een geel tot roze kleur. Omdat deze plekken geen pijn of jeuk veroorzaken en de haren erover vallen, worden ze vaak bij toeval ontdekt. Een eosinofiel granuloom in de mondholte kan aanleiding geven tot overmatig speeksel en slechte voedselopname.

ulcus op de lip
Het indolent ulcus is een vaak voorkomende, goed begrensde aandoening van de bovenlip op de grens van huid en slijmvlies. Het kan aan ťťn zijde of aan twee zijden van de lip voorkomen (symmetrisch) en breidt zich soms uit naar het verhemelte of naar de huid. Het begint met een zwelling die zich dan uitbreidt naar een ulcererende plek met een gelig-roze oppervlak. In het algemeen veroorzaken deze plekken geen pijn of jeuk, maar zullen wel gevoelig zijn.

eosinofiele plaque
De eosinofiele plaque is een goed omschreven plek, vaak op de buik of op de binnenzijde van de dijen. Ook kan ze voorkomen op de overgang van huid naar slijmvlies. Deze eosinofiele plaques kunnen allťťn voorkomen of met meerdere tegelijk. Deze plekken zijn vaak rond en vochtig en kunnen gepaard gaan met jeuk

(bron: www.huisdierendokter.nl)